Sandqvist, Carl Ingemund, Hemmansägare.

Linde skytteförening.
Myrungs, Linde, Stånga. Född den 14 april 1892 i Linde. Föräldrar: August Sandqvist o. h. h. Karolina f. Martell. Gift 1926 med Hedvig Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1914, tidigare ordförade, styrelseledamot i olika perioder, tidigare medlem i Hemse skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Olsson, Olof, Hemmansägare.

Linde skytteförening.
Duckarve, Linde, Hemse. Född den 25 mars 1885 i Linde församling. Föräldrar: Ferdinand Olsson o. h. h. Katarin f. Hansson. Gift 1909 med Tyra Lindvall. Medlem i föreningen sedan den bildades 1914, varit styrelseldamot. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm br, Ft g, sfb SM.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Olofsson, Birger, Lantbrukare.

Linde skytteförening.
Båtels, Lojsta, Hemse. Född den 26 juli 1909 i Linde. Föräldrar: Olof Olsson o. h. h. Tyra f. Lindvall. Gift 1922, ordförade sedan 1938, varit styrelseledamot i flera perioder. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, L Årtm br, sfb MästerskapsM s, SkolskytteM s, Ft br.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Nilsson, Karl-Johan Anton, Lantbrukare.

Linde skytteförening.
Petes, Linde, Hemse. Född den 23 februari 1916 i Gerum. Föräldrar: Anton Nilsson o. h. h. Alva f. Bolander. Gift 1941 med Maria Ahlström. Medlem i föreningen sedan 1936, v. ordförade sedan 1941, kassör 1938-1941. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM br, Ft br.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Lönnkvist, Helge Severius Hugo, Hemmansägare.

Linde skytteförening.
Myrungs, Linde, Hemse. Född den 22 oktober 1885 i Kristbergs församling. Gift 1922 med Ester Laugren. Medlem i föreningen sedan 1914. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Johnsson, Herman Artur Harry, Lantarbetare.

Linde skytteförening.
Myrungs, Linde, Stånga. Född den 17 januari 1917 i Visby. Medlcin i föreningen sedan 1933, varit styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Ekman, Nils Olof, Verkstadssnickare.

Linde skytteförening.
Koparve, Linde, Hemse. Född den 2 november 1920 i Linde församling. Föräldrar: Gustaf Ekman o. h. h. Ester f. Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s, Skidlm br.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Ekman, Bertil Gustav Birger, Byggnadssnickare.

Linde skytteförening.
Koparve, Linde, Hemse. Född den 20 juli 1919 i Linde församling. Föräldrar: Gustaf Ekman o. h. h. Ester f. Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1937, sekreterare sedan 1943. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Andersson, Hugo Johan Fabian, Byggnadsarbetare.

Linde skytteförening.
Skota, Lojsta, Hemse. Född den 11 januari 1907 i Gerums församling. Föräldrar: John Andersson o. h. h. Selma f. Lindlöv. Gift 1932 med Margit Svensson. Medlem i föreningen sedan 1935, styrelseledamot ett flertal år, kassör sedan 1943, tidigare medlem i Hemse skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Andersson, Bengt Karl Martin, Hemmason.

Linde skytteförening.
Rovide, Lojsta, Hemse. Född den 31 oktober 1923 i Lojsta församling. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skytteni s.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.