Till den sista vilan

fördes i går stoftet efter framlidne lantbrukaren Theodor Anschütz, Bjerg i Västerhejde. En del av begravningsgästerna samlades vid Bjers, där dagens officiant kyrkoherde W. Ljung höll en andaktsstund vid kistan och fru Löfgren, Pusarve i Fröjel, utförde ett par solosång Kistan fördes sedan pr bil till Martebo kyrka, där begravningsgästerna från Martebo tillstötte. Sedan kistan inburits i den med granar prydda kyrkan, inleddes bögtidligheten med psalmsång, varpå jordfästningen förrättades av kyrkoherde Ljung, vilken i anslutning till sin begravningsbetraktelse yttrade några hågkomstens och tacksamhetens ord om den bortgångne hedersmannen. Även här sjöng fru Löfgren en sång, varefter akten avslutades med psalmsång. Sedan kistan sänkts i graven framburos sista hälsningar av bl. a. kyrkoherde Ljung och faojunkare Pettersson, Vesterhejde, varefter den högtidliga akten var tullända. En myckenhet kransar och buketter hade sänts till båren.
— Stoftet efter fru Esther Stengård, maka till stationsinspektoren Sven Stengård i Burgsvik, jordfästes på fredagen i Norra krematoriet i Stockholm.
Under samlingen utfördes Chopins c-mollpreludium, varpå fru Valborg Beer sjöng »Hur ljuvt det är att komma». Pastor Erik Arbin förrättade jordfästningen. Fru Beer sjöng »Den store hvide Flok» och Händels »Largo», och då kistan sänktes, utfördes Largo på orgel. Till sist spelades Pilgrimskören ur Tannhäuser. En rik blomstergärd hade sänts till båren, kl. a. en krans från Gotlands turistförening. Gravsättning ägde rum på lördagen på Norra kyrkogården.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 december 1932
N:r 283

Lindvall, Karl Gustav Bernhard, Sergeant.

Visborgs skytteförening.
I 18, Visborgsslätt. Född den 5 augusti 1911 i Fröjels församlinf. Föräldrar: Arvid Lindvall o. h. h. Ebba f. Fohlström. Gift 1943 med Alice Persson. Medlem i föreningen sedan 1930. Tillhör skjutklass 5. Innehar: Riks SM, L Årtm br, Arméns Skyttem s, Milidrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Jakobsson, Roland Johannes, Lagerarbetare.

Levide-Gerums skytteförening.
Bosarve, Fröjel, Klintehamn. Född den 22 december 1923 i Stånga församling. Föräldrar: John Jakobsson o. h. h. Ester f. Sandholm. Medlem i föreningen sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Jakobsson, John Otto Mattias, Hemmansägare.

Levide-Gerums skytteförening.
Bosarve, Fröjel, Klintehamn. Född den 7 april 1893 i Stånga församling. Föräldrar: Johannes Jakobsson o. h. h. Maria f. Strandberg. Gift 1923 med Ester Sandholm. Medlem i föreningen sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Gadd, Karl Arne Evert, Lantbrukare.

Levide-Gerums skytteförening.
Bofrede, Fröjel, Klintehamn. Född den 10 januari 1919 i Fröjels församling. Föräldrar: Adolf Gadd o. h. h. Ida f. Sandström. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Gadd, Bengt Rune, Hemmason.

Levide-Gerums skytteförening.
Bofrede, Fröjel, Klintehamn. Född den 24 maj 1924 i Fröjels församling. Föräldrar: Adolf Gadd o. h. h. Ida f. Sandström. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Andersson, Seth Algot, Fiskare.

Levide-Gerums skytteförening.
Ansarve, Fröjel, Klintehamn. Född den 20 april 1913 i Fröjels församling. Föräldrar: Anders Andersson o. h. h. Klara Andersson. Medlem 1 föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Andersson, Karl Johan, Skomakare.

Levide-Gerums skytteförening.
Ansarve, Fröjel, Klintehamn. Född den 23 december 1902 i Alva församling. Föräldrar: Anders Andersson o. h. h. Klara Andersson. Medlem i föreningen sedan 1940, v. ordförande sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Ahlsten, Ragnar Olof Valfrid, Hemmansägare.

Levide-Gerums skytteförening.
Magnhuse, Levide. Född den 31 januari 1897 I Fröjels församling. Föräldrar: Olof Ahlsten o. h. h. Maria f. Hammarberg. Gift 1928 med Nanny Karlsson. Medlem i föreningen sedan 1921, styrelseledamot ett flertal Sr. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Pettersson, Lars Petter Reinhold, Hemmansägare.

Klinte skyttegille.
Mulde, Fröjel, Klintehamn. Född den 8 oktober 1887 i Fröjels församling. Föräldrar: Petter Pettersson o. h. h. Lovisa f. Bodin. Gift 1910 med Augusta Svensson. Medlem i gillet sedan 1940, tidigare medlem i den gamla föreningen på platsen. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Klinte skyttegille.