Levin, Artur H. Henry, Hemmansägare.

Anga skytteförening.
Båticke, Anga, Kräklingbo. Född den 25 mars 1908 i Ala församling. Föräldrar: Fredrik Levin o. h. h. Elvira Levin. Gift 1934 med Helga Arvidsson. Medlem i Ala skytteförening 1921-1934, skjutchef ett flertal år, medlem i nuvarande förening sedan sistnämnda år, ordförade sedan 1935. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM s, Ft br.

Gotländska skyttar 1944
Anga skytteförening

Ringgren, Karl Vilhelm Åke, Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 23 oktober 1925 i Gurfiles. Föräldrar: Gunnar Ringgren o. h. h. Alice Ringgren. Medlem i föreningen sedan omkring 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Järnm, Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Ringgren, Bror Magnus Arne, Smed.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 14 maj 1921 i Ala. Föräldrar: Hugo Ringgren o. h. h. Rally Ringgren. Medlem i föreningen sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem br, Fältidrm.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Pettersson, Karl-Herman, Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Stenstugn, Kräklingbo. Född den 19 september 1913 i Stockholm. Medlem i föreningen sedan 1927, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Riksskytteplakett s.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Pettersson, Herman A. J., Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Olleifs, Ala, Kräklingbo. Född den 9 april 1913 i Gammelgarns församling. Föräldrar: Axel Pettersson o. h. h. Selma Pettersson Gift 1936 med Kristina Nordling. Medlem i föreningen sedan 1933, sekreterare sedan ett år tillbaka, tidigare medlem i Kräklingbo skytteförening i sju år. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, sfb Ft.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Olofsson, Henning Oskar Gustav, Hemmansägare.

Ala skytteförening.
Olleifs, Ala, Kräklingbo. Född den 1 juni 1912 i Ala socken. Föräldrar: Oskar Olofsson o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1928, revisor i tre år. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br. Arméns Skyttem ksp s, MilidrM.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Norman, Svante, Byggnadsarbetare.

Ala skyttförening.
Gurfiles, Ala. Kräklingbo. Född den 20 juni 1893 i Sundre. Föräldrar: Karl Norman o. h. h. Olivia Norman. Gift 1932 med Signe Karlsson. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Vamlingbo-Sundre skytteförening sedan 1913, sekreterare, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Lindkvist, Knut Nicklas Erik, Hemmansägare.

Ala skytteförening.
Bjärges, Ala, Kräklingbo. Född den 14 juni 1913 i Ala församling. Föräldrar: Johan Lindkvist o. h. h. Hulda Lindkvist. Medlem i föreningen sedan 1927, sekreterare ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Levin, Ture Olof Fredrik, Hemmason.

Ala skytteförening.
Bjärges, Kräklingbo. Född den 6 september 1929 i Ala församling. Föräldrar: Frans Levin o. h. h. Linda Levin. Medlem i föreningen sedan 1943. Tillhör rekrytklassen.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Levin, Ragnar Oskar Elof, Hemmansägare.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 6 mars 1903 i Ala församling. Föräldrar: Fredrik Levin o. h. h. Elvira Levin. Gift 1933 med Edit Duse. Medlem i föreningen sedan 1915, varit ordförade ett flertal år, kassör. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening