Vigsel

förrättades i fredags i Vamlingbo prästgård mellan hr Karl Uno Forsman, Sundre, och fröken Svea Munkhammar, dotter till hemmansägare Erik Munkhammar och hans maka, Vestergårda, Sundre. Efter vigseln höll vigselförrättaren komminister Thure Åberg ett hjärtligt tal till brudparet och tillönskade dem välgång och lycka. När brudparet återvände till Sundre hyllades det med livlig salut och inte mindre än tre vackra äreportar hade rests till brudparets ära av bygdens ungdom och vänner till brudparet. Vid en festlig bröllopshögtid i brudens hem hälls hjärtliga lyckönskningstal av vigselförrättaren samt av hr Gottfrid Kihlman. Ett tjugofemtal telegram anlände.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *