Winarve, Mårten Henry, Handelsbiträde.

Rone skyttegille.
Vinarve, Ronehamn. Född den 2 februari 1923 i Rone. Föräldrar: Karl Winarve o. h. h. Jenny f. Larsson. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *