Olycksfallsfonden.

De uteliggande listorna för tecknande av bidrag till Dagny Nyström i Lau böra insändas den 1 oktober, så att slutredovisning kan ske under första hälften av oktober. Listorna, även de som äro blanka, insändas till köpman Knut Ahler, Visby. Bidragsbeloppen tillställas olycksfallsfonden genom insättning på, fondens Postgirokonto nr 189749.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *