Norra Gotlands Kretsloge av I. O. G. T.

hade igår anordnat ett samlingsmöte i Stenkyrka under ganska god tillslutning. Mötet öppnades av ordföranden, lantbrukare K. L. Pettersson, Hellvi, som hälsade de närvarande hjärtligt välkomna, varefter sjöngs en gemensam sång.
Till sekr. för dagen utsågs Martin Stenkyrka, och till referent K. L. Pettersson, Hellvi. Vidare följde intagning av nya medlemmar. Ordf. meddelade att kretsrådet på eget bevåg ändrat platsen för mötet till Stenkyrka i stället för Lärbro, som tidigare bestämts. Vidare meddelades att ett tältmöte, som skulle ha hållit i Lickershamn i augusti, blivit inställt på, grund av ogynnsamma omständigheter. En av kretslogens medlemmar, som f. n. vistas å sanatorium, hade sänt ett telegram till kretslogen, vilket upplästes. Kretslogen beslöt hålla nästa möte i Lärbro söndagen den 21 nov.
Folkskollärare Harald Fardelin framförde några synpunkter på godtemplararbetet och uttalade som ett önskemål att IOGT-scoutkårer bildas i Stenkyrka och Othem samt på Fårö.
Efter förhandlingarnas avslutande serverades kaffe ute i det fria. I fortsättningen talade folkskollärare Fardelin om hembygden och vad vi gotläningar känna för densamma. Därefter framförde Stenkyrka SLIT-avdelnings amatör Vilh. Ekmans folklustspel ”Medan rågen mognar” på ett utmärkt sätt och belönades med en hjärtlig applåd. Ordf. avtackade de medverkande, varefter mötet avslöts.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 september 1943
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *