Födelsedagshyllningar.

Sextio år fyllde i går fru Ann Smedberg, maka till lantbrukaren V. Smedberg, Othemars i Othem, och blev därvid föremål för stora och hjärtliga hyllningar.
Tidigt på morgonen uppvaktade den närmaste släkten med presenter och blommor samt Othems kyrkliga syförening med ett tennfat med församlingens kyrka ingraverad. I samband härmed framförde fru Elli Wernberg församlingens tack för det goda och intresserade arbete fru Smedberg nedlagt i föreningen, som hon tillhört sedan sin ungdom, samt önskade henne många lyckliga och ljusa år bland vännerna i föreningen.
Under dagens lopp uppvaktade ytterligare vänner och bekanta med blommor och presenter, varav nämnes en fåtölj samt silver- och keramikarbeten m. m.
På eftermiddagen och kvällen voro släkt och vänner inbjudna till en festlighet i jubilarens hem.
Sjuttio år fyllde i går änkefru Augusta Sandström, Garda, änka efter framlidne urmakaren Vilhelm Sandström. Fru Sandström är alltjämt synnerligen pigg och kry och klarar sig på egen hand i sin fastighet. Hon blev under bemärkelsedagen uppvaktad av släktingar och goda vänner med värdefulla presenter, blommor och telegram.
På sin sjuttioårsdag den 25 juni blev förra lärarinnan i Hejnum, fru Anna Rosén, Katrineholm, föremål för storartade hyllningar. Trots att hon rest ut till sin dotter och måg letade sig representanter för vänkretsen samt för släktingar på Gotland dit, uppvaktande med blommor, presenter och penningar. Även barnen lyckönskade med kärkomna presenter.
Under dagens lopp anlände vidare ett flertal telegram samt en myckenhet blommor från såväl föreningar som enskilda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *