Födelsedagar.

Förre kronojägaren i Lojstaheds bevkningsrakt J. E Landers, Klinte fyller torsdagen den 8 dennes sjuttio år. Han är född i Kuddby socken, Östergötlands län, och blev efter anställning vid andra livgrenadjärregementet samt studier vid Bjurfors skogsskola vid sekelskiftet antagen som extra skogsvakt inom Östkinds härads allmänning i Södermanland. Kronojägare på Gotland blev han 1901 och var såsom sådan under en lång följd av år bosatt i Hejde. När han för några år sedan lämnade tjänsten flyttade han till Klinte. Jubilaren åtnjuter stor aktning och har genom sitt redbara väsen och sina personliga egenskaper i övrigt förskaffat sig sympatier och uppskattning i skilda läger.

Hemmansägaren Arvid Olsson, Bjärges i Lau, fyller på torsdag sjuttio år. Han är född i Lau och övertog i unga år Bjärges, som han för några år sedan överlämnade till en son. Denne dog emellertid för något år sedan och hr Olsson brukar nu en del av gården tillsammans med sonhustrun. En del är utarrenderad. Jämsides med jordbruket har sjuttioåringen skött en hel del kommunala och allmänna uppdrag. Sålunda har han varit ordförande i valnämnden, kommunalnämnden och pensionsnämnden, i vilken senare han skötte ordförandeklubban i inte mindre än tjugo år. Vidare har han tillhört fattigvårdsstyrelsen och skogsvårdskommittén samt var på sin tid även under flera år ordförande i lokalavdelningen av bondeförbundet. Också i taxeringsnämnden, barnavårdsnämnden och byggnadsnämnden har han varit ledamot. I skolstyrelsen har han varit kassör ett dussin år.

Sextio år fyller på torsdag den 8 dennes fru Emma Pettersson, Bjers i Lärbro, änka efter lantbrukaren Arvid Pettersson. Jubilaren, som gjort sig känd som en duktig husmor och gästfri värdinna i det trevna hemmet vid Bjers, är en arbetsmänniska som få. Hon har helt ägnat sig åt sitt hems skötsel och vård och i hemmet utför hon fortfarande sin dagliga gärning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *