Visbyavdelninged av RLF

hade i går årsmöte hos lantbr. Elof Nilsson, Lilla Hästnäs, under dennes ordförandeskap. Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna året godkändes och lades till handlingarna.
Till ledamöter i styrelsen för år 1940 omvaldes hrr Elof Nilsson, ordförande och sekreterare, Birger Nilsson, kassör samt Olof. Lindvall, vidare nyvaldes hrr Sig. Nygren och P. H. Loven. Till ombud vid årsstämman valdes ordföranden, Gust. Nordström och P. H. Lovén med Sig. Nygren och W. Andersson som suppleanter. Till revisorer omvaldes slutligen hrr W. Andersson och Gust. Nordström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *