Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Dalhems kristliga ungdomsförening höll i lördagskväll sin sedvanliga höstfest, vilken i år samlat fullt hus. Pastor S. Andersson hälsade de närvarande välkomna, särskilt då de medverkande. Programmet sköttes sedan av de samvetsömma bröderna, vilka medverkade med vittnesbörd över ämnena ”Hur de fann Kristus”, samt ”Kristus i deras vardagsliv”. Bröderna sjöngo ett flertal vackra sånger till strängmusik samt ett par duettsånger. Ungdomsföreningen bjöd samtliga närvarande på kaffe. Den uppbyggliga och givande festen avslöts med bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *