Krigskonjunkturskatten.

Länsprövningsnämnden har nu inom den föreskrivna tiden slutfört den ordinarie beskattningen och sätter inom kort i gång med förarbetena för krigskonjunkturskatten. Först om någon månad kan man dock vänta att nämnden sammanträder för att handlägga ärendena rörande denna beskattning, då det är ett omfattande arbete att avgöra om beskattningsplikt föreligger eller ej. Gotland torde dock i ganska ringa grad beröras av denna nya skatteform. Arbetet med denna beskattning skall vara slutfört till 10 december.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *