Klintehamn.

Möte i Missionskyrkan.
Femtio samvetsömma besökte i söndags Klintehamn och höllo ett möte i Missionskyrkan. De äro samtliga förlagda på Gotland och besökte på söndagen skilda platser av ön. Missionskyrkan var överfull av deltagare. Kyrkans pastor, Öhrman, hälsade välkommen och ledde i bön. Efter gemensam sång följde bön av flera, varefter de samvetsömma utförde rikligt med sång till olika instrument. Tal höllos av M. Pettersson, Hörberg, H. Andersson, Sunnergren in. fl. Både tal och sång gingo ut på nödvändigheten av att ge sig helt åt Kristus. Varma böner uppsändes för vårt land i dessa ödesdigra tider.
De frikyrkliga på platsen, som besöket gällde, hade allmänt slutit upp och hjälptes åt vid den lekamliga välfägnaden. Ett rikt dukat middagsbord hade man ordnat med i Baptistkapellet. Gästerna voro mycket tacksamma över mottagandet och hoppades att få komma tillbaka igen. Om sin vistelse på Gotland hade de endast gott att säga, de ha blivit mottagna på bästa sätt såväl av befäl som kamrater.
Från Klintehamn ställdes färden till Hemse, där även ett möte hölls.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *