Födelsedagar.

Sjuttiofem år fyller i morgon onsdag f. nämndemannen August Larsson, Prostarve i Hogrän. Han var under åren 1924-31 nämndeman i södra häradsrätten och har även tidigare innehaft en hel del förtroendeuppdrag inom sin hemsocken. Bl. a. har han varit styrelseledamot i Hogräns sparbank samt kyrkvärd. Sjuttiofemåringen är trots sin ålder vid god vigör. Gården har han överlämnat till sin äldste son, Harry, men därmed har han inte slagit sig till ro, utan är fortfarande i arbete på åker och äng.

Sextio år fyller i morgon gevärshantverkaren vid I 18 C. A. Elgström. Hr Elgström är född i Hjortsberga församling, Kronobergs län, kom i krigstjänst vid Hallands bataljon 1901 och fick efter avgången från denna tjänst anställning vid Karl Gustafs Stads gevärsfaktori i Eskilstuna. År 1909 blev han gevärshantverkare vid Vaxholms grenadjärregemente och kom 1928 till I 18, där han fortfarande är i tjänst.
Redan under sin Eskilstunatid tog han livlig del i föreningslivet och den socialdemokratiska rörelsen och i Vaxholm var han ordförande i arbetarekommunen, medlem av kyrkofullmäktige m. m. Efter ankomsten till Visby har även hans krafter tagits i anspråk för ett flertal uppdrag. Han är sålunda vice ordförande i Visby arbetarekommun, sedan 1931 stadsfullmäktig, vidare tillhör han kyrkofullmäktige, är ledamot av skolrådet och har en följd av år varit stadsrevisor och ordförande i revisionen. Inom A. B. F:s lokalavdelning har han bl. a. varit kassör, dessutom ordförande i Visby konsumtionsförenings medlemsråd och styrelseledamot i Svenska eldbegängelse-föreningens avdelning på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *