Födelsedagar.

Edv. Widgren.

I femtioåringarnas led inträder tisdagen den 13 dennes lantbrukaren Edv. Widgren, Mattise i Bunge. Jubilaren, som är född på Mattise, övertog gården efter sin far och har där nedlagt omfattande arbeten med nybyggnad av hela gården samt skött lanthushållningen mönstergillt vad beträffar såväl ladugård som jordbruket i övrigt. Men femtioåringen har hunnit med betydande insatser även inom det kommunala livet, där hans förmåga tagits livligt i anspråk. Sedan 1932 innehar han det maktpåliggande uppdraget som ordförande i Bunge kommunalnämnd och är nu även ordförande i kristidsnämnden. Vidare är han ledamot av kommunalfullmäktige, skiftesgodeman och styrelseledamot i Bunge sockens sparbank. Han tillhör även styrelserna i flera av de ekonomiska föreningarna och under åren 1926-30 var han kyrkvärd i församlingen.
På h alvs ekeldagen komma säkert många att bringa den duglige och urbane jubilaren sin hyllning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *