Åter en strandning vid Gotlands kust.

Tysk skuta på grund vid Västergarns utholme
Återigen har en strandning inträffat på den gotländska kusten, denna gång på Västergarns utholme. Där grundstötte nämligen kl. 5,30 i morse tremastade tyska motorseglaren ”Ahboth”, hemmahörande i Glückstadt och på resa från Råstock till Kotka, tom. Fartyget rände på land med full fart och sitter ganska hårt på grund c:a 300 m. från holmens södra strand. Man försökte att ta sig loss för egen maskin men skutan satt för hårt på med aktern och snurrade endast runt, varför man måste uppge dessa ansträngningar.
Fartyget har ej sprungit läck och dess läge är f. n. ej direkt kritiskt, då vinden är ’sydostlig och alltså är något avlandig. Stormvarning har emellertid utfärdats och blåser-det upp mera kan det bli farligt för ”Ahboth”. Bärgningshjälp har emellertid rekvirerats från Neptunbolaget, som har sänt i väg en av sina båtar från Stockholm. Bärgningsbåten väntas inträffa i natt.
Angående orsaken till strandningen torde den ha varit densamma som för ”Ascania”, nämligen okänd strömsättning och avsaknad av vägledande fyrar. Vidare har sikten varit dålig under natten, vilket på sitt sätt bidragit till olyckan.
Kaptenen på fartyget, W. Thiede, kände synnerligen väl till farvattnen, då han gjort ett otal resor förbi Gotland – han är också väl hemmastadd i det svenska språket – och för ej så länge sedan låg han med sitt fartyg i Kappelshamn. ”Ahboth” är byggd år 1917 och mäter 281 , svenska registerton samt 540 ton d. w., år 1927 gick den på grund vid Öland och blev då lyckligt och väl bärgad av Neptunbolaget. Man får hoppas att så skall bli fallet även nu.
Då middagens väderleksrapport förutser sydlig efterhand högervridande kultje kommer haveristens läge med säkerhet att försämra emedan det på strandningsplatsen kommer att bli kraftiga brottsjöar med denna vind.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *