Arbetslösa till torrläggningsföretag.

Lantbruksstyrelsen har av statens lantbruksingenjörer infordrat uppgift på torrläggningsföretag lämpliga att utföras som beredskapsarbeten vid en eventuellt inträdande arbetslöshet.
Lantbruksingenjören i Gotlands län meddelar att i sådant avseende för innevarande budgetår kunna beräknas arbeten där för en kostnad av 430,000 kr., representerande 53,750 dagsverken. Under nästa budgetår beräknas sådana arbeten för en kostnad av 260,000 kr., motsvarande 32,500 dagsverken och ytterligare sex företag för en kostnad av 155,000 kr., motsvarande 19,375 dagsverken beräknas kunna stå till förfogande nästa budgetår. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *