Skogsauktion.

Åtskilliga poster osålda.
Kronoskogsauktion har i dag hållits å stadsfullmäktiges lokal under ledning av överjägmästare S. G. Tisell, Linköping. Försäljningslängden upptog sammanlagt 5,348 kbm. virke fördelade på 14 poster.
Försålda blevo en post vid Tjängvide i Kräklingbo om 1,259 träd på sammanlagt 697 kubikmeter till hr V. Jakobsson, Visby, för 6,000 kr., en post vid Skogsholm (Oxhagen) om 354 träd och 206 kbm. till hr Oskar Johansson, Lilla Hästnäs, för 1,775 kr., en post vid. Skogsholm om 1,192 träd och 886 kbm. till hr Nils Forslund, Etebols, Martebo, för 7,975 kr., en post likaledes vid Skogsholm om 960 träd och 671 kbm. till samme köpare för. 5,200 kr., en post vid Skogsholm om 790 träd och 436 kbm. till hr Arthur Enström, Visby, för 3,100 kr., ytterligare en post vid Skogsholm om 1,543 träd och 528 kbm. till hr Oskar Johansson, Lilla Hästnäs, för 4,625 kr., en post vid Skogsholm om2,152 träd och 358 kbm. till samme köpare för 2,000 kr., samt en post vid Häftings i Hall om 946 träd och 220 kbm. till hr Carl Persén, Vestöös i Hall, för 1,200 kr. Sex poster i Skogsholm, Roma, Hangvar och Tingstäde förblevo osålda, liksom en extrapost avverkat ekoch björktimmer i Roma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *