Sjuttio år

fyller den 30 d:s ft fanjunkaren vid Gotlands infanteriregemente, lantbrukaren Johan Olsson, Gervide i Sjonhem. Han är född i Sjonhem, där han efter slutad militärtjänst slog sig ned på släktgården Gervide. I kommunalnämnden och kommunalstämman är han fortfarande ordförande samt vice ordförande i kyrkostämman, i fattigvårdsstyrelsen var han ordförande 1919-27, och han har i övrigt haft uppdrag såsom länsstyrelsens ombud vid taxeringen, skolkassör vice ordförande i skolrådet etc. Under sin militära tjänstgöring blev han också svärdsman.

Sjuttio år fyller den 28 d:s lantbrukaren Carl Gardell, Björnunge i Lokrume. Han har under årens lopp haft en hel del uppdrag i det allmännas tjänst såsom vice ordförande i kommunalstämman, ordförande i kommunalnämnden, kyrkovärd, egnahemsombud etc.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *