Landsbygden. Fidenäs.

FIDENÄS.
Grötlingbo-Fidenäs jordbrukskassa höll i måndags årsstämma å mejeriet under ordförandeskap av hemmansägaren Knut Gardell, Gans. Års- och revisionsberättelserna upplästes och ansvarsfrihet beviljades för det gångna årets förvaltning. Ut-, låningen vid kassan har under året uppgått till 43,500 kr. och 16,786 kr. ha förmedlats i inlåning. Den uppkomna vinsten beslöt stämman överföra i ny räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Knut Gardell, Gans, Oskar Lindqvist, Sixarve, och L. O. Larsson, Söderkvie, med Gottfred Jacobsson och Oskar Vessman som suppleanter. Till ombud vid Centralkassan valdes Knut Gardell, supplerad av Oskar Vessman. Medlemsantalet är 77 med 149 tecknade andelar. Stämman bevistades av kamrer E. Carlsson vid Centralkassan, som även höll ett orienterande föredrag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *