Dödsfall.

F. d. lantbrukaren vid Stenstuge i Björke J. P. Johansson har i dag avlidit härstädes i en ålder av nära 88 år.
Med honom har en i sina bygder mycket känd gammal odalman gått hädan. Han var född i Stenstuge, där han också övertog vården av sin fäclerneärvda gård. Sedermera inköpte han också granngården, då denna blev till salu, varefter de båda gårdarna lades i sambruk, varvid han biträddes av sin son, den för några år sedan avlidne lantbr. Hj. Johansson, som efterhand övertog ledningen av jordbruket. Först i våras såldes Stenstuga, vilken egendom som bekant även var påtänkt till lantbruksskola för länet, och den gamle flyttade till staden, där han vårdats av sin dotter under sin sista tid.
Den bortgångne var en idog och energisk lantbrukare, som med omsorg skött sin gård och även hade stort intresse för trädgårdsskötsel och planteringar, varom också gårde vittnade. Han har också erhållit utmärkelser för detta sitt intresse.
Han sörjer av dotter, fröken Amanda Johansson härstädes, samt av sonhustru och sondotter.
— I går avled f. d. kyrkovärden Klas Petter Oskar Klasson, Hemdarve i Silte, i den höga åldern av 89 år. Den avlidne, som var änkling sedan många år, sörjes närmast av tre söner, varav en bosatt på fastlandet. I sin krafts dagar hade den bortgångne kommunala förtroendeuppdrag och var en duktig jordbrukare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *