Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA, 14 dec.
Luciafest hade av Vallstena hembygdsförening i går afton anordnats i skolan härstädes, varvid festarrangörerna som vanligt hade att glädja sig över en talrik tillslutning. Festligheten inleddes med några melodier, utförda av ”Ekmans kvintett”, varefter föreningens ordf. hr G. Gutenberg, Bjers, i några korta drag berättade om Luciafirandets uppkomst enligt legenden och hälsade de närvarande välkomna. På programmet förekom, förutom Luciatåget och den obligatoriska kaffepausen, sång av skolbarnen som under lärarens ledning med gammal känd bravur utförde en del kanon- och andra flerstämmiga sånger. Under aftonens lopp utförde dessutom hr Oskar Herlitz från Klintehamn några gamla gotländska låtar på fiol, vilket livligt uppskattades. En programpunkt som rönte stort bifall var handlanden Nils Arvidssons klämmiga och roliga gotlandshistorier framförda på hans välkända, hurtiga manår. Nettobehållningen av festen, som torde ha uppgått till cirka 30 kr., är avsedd att användas för inköp av böcker till socken biblioteket. Snövintern som detta år kom så överraskande för lantmännen synes komma att hålla i sig. Trots söndagens töväder, varvid snötäcket något ”satte sig” ligger snön fortfarande nästan alnsdjup i skogarna, där den i fortsättningen torde komma att trotsa ganska skarpa töväder.
På landsvägarna, där plogbilarna under det ovädret höll på, utförde ett förtjänstfullt arbete för trafikens upprätthållande, är nu överallt snöhindren borta men de här och var, ofta bortåt 2 meter höga snövallarna vittna om att såväl kastmanskap som .ilar på sistone haft åtskilligt att uträtta. En olägenhet som tövädret och den senaste köldnatten förde med sig var den svåra skarbildningen som nu gör att rapphöns och fasaner ha det svårt med sin anskaffning av föda. En snar hjälp med snötäckets bortskaffande här och var på broddåkrarna eller andra folerplatsers anordnande är därför nu en absolut nödvändighet om dessa våra djurslag skall kunna raddas undan hungers. döden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *