Landsbygden. Lojsta.

LOJSTA, 31 maj.
I Lojsta kyrka sammanvigdes i lördags herr Karl Budin från Linde och fröken Ebba Pettersson från Lojsta, dotter till hemmansägaren Manfred Pettersson och hans maka, Asa i Lojsta. Vigseln förrättades av kyrkoherde HavMn. Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar:
Emy Kristoffersson—Harald Budin, Kally Olin—Nils Kristoffersson, Siri Sundberg—Karl Törnvall, Betty Jakobsson—Josef Kolmodin, Nanny Strid—Elis Olin, Emlie Virgin—Henry Törnvall, Anna Nilsson—Eric Steiwe, Henry Kolmodin—Lisa Olofsson.
Bruttöverska var fru Alvhild Pettersson, Visby, och bruttbonde kyrkoherden Olof Havren. En mångfald telegram anlände under dagen, de upplästes mot kvällen av bruttbonden, vilken även höll ett vackert tal till de nygifta. Dagen var strålande vacker och mot kvällen samlades, som sed är, en stor skara folk för att se brud. Hurraropen och skottsalvorna dånade också i ett när brudparet sedan med uppvaktning samt med spelmannen, hr Birger Nilsson, Levede, i te-ten, tvenne gånger gingo ronden. Tiden gick fort och snart var man inne på småtimmarna och därmed var hela den trevliga festen som brudens föräldrar höllo, slut och är nu i skrivande stund endast ett angenämt minne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *