För nit och redlighet…

Medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” har tilldelats bl. a. följande personer:
i guld av åttonde storleken postmästaren i Oskarshamn K. Hj. Malmgren;
i guld av femte storleken lotsförman O. K. A. Dahlberg, Burgsvik, samt fyrmästarna Oskar Ekman, Gotska Sandön, J. E. Berggren, Fårö, och K N. Södergren, Stenkyrkehuk, samt överpostiljonen vid Karlstads postkontor J. O. P. Elfving;
i silver av åttonde storleken poststationsföreståndaren i Garda O. F. Lundin samt lantbrevbärarna A. k Johansson å linjen Kräklingbo—Anga och K. P. Ejmander å linjen Sanda—Eskelhem.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Juni 1937
Nr 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *