Arrende- och lösöreauktion i Linde.

Tisdagen den 22 juni kl. 10 f. m. låter Emil Jakobsson, Hässelby, genom offentlig auktion försälja all växande gröda, bestående av vete, korn, havre och foder.
Samtidigt utbjudes gården till utarrendering i mindre lotter för en tid av 5 år. Samling vid myren.
Samma dag kl. 1 e. m. försäljes å gården all yttre lösegendom, bestående av: 2 st. draghästar, därav 1 st. ardennersto med föl, 8 år, samt 1 st. norskt sto, 14 år, 8 st. högmjölkande kor i olika kalvställning, 5 st. kvigor, 1 st. Cormick-självbindare, 1 st. slåttermaskin, 1 st. såningsmaskin, hackelsemaskin, hästhacka, hästrävsa, lastdragare, mjölkvagn, arbetsvagnar, kärra, släde, skogskälkar, fjäderharv, sladdharv, slätharv, foderhäckar, Cambridge-vält, 2 par selar, vändplog m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 november 1937 eller vid anfordran. För arrendeauktionen tillkännagivas villkoren före utropet.
Havdhem i juni 1937.
F. Stengård.
Aug. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *