Ofoget på Träkumla kyrkogård

synes icke varit så farligt som det först troddes. Enligt vad som meddelas oss har stenen varit kullfallen redan före jul och man har ingen anledning att tro att detta berott på yttre åverkan. Den omnämda skyltstolpen utanför kyrkogårdsmuren har en tid stått lös och möjligt är att den fallit omkull, varvid någon lagt upp stolpen på muren. Stolpen skulle i alla händelser bort.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *