Eldsvåda i Bunge.

Vid 6-tiden i morse utbröt eld i en byggnad vid Stux i Bunge, vilken också på en kort stund nedbrann till grunden. De i huset boende personerna lyckades rädda sig själva, men allt deras, lösöre gick däremot till spillo i lågorna.
Byggnaden i fråga tillhörde Arvid Linder, men i huset hyrde dels on stenarbetare Helge Nilsson med familj och dels fm arbetare Ekström, som är änkling. Huset, som var av trä och rätt gammalt, var sammanbyggt med en flygel, innehållande brygghus m. m. Nilsson, som i dag skulle ha slakt, hade tidigt i morse gjort upp eld under brygghusgrytan och därefter åter gått till sängs. Tydligen har elden på något sätt kommit lös i brygghuset, ty en stund därefter märkte man, att det brann. Elden hade då redan fått sådan omfattning, att de inneboende måste i största hast sätta sig i säkerhet. Trots att brandmanskap alarmerades och mycket folk kom till platsen, kunde intet göras för att rädda byggnaden, som hastigt övertändes. Däremot lyckades man rädda ladugården, och ävenledes ett närliggande
hum, tillhörigt fru Ahlberg, undgick faran att bliva antänt.
Fastigheten är försäkrad i Norra häradets brandstodsförening för 5,000 kr. sven de båda hyresgästerna Nilsson och Ekström hade sina tillhörigheter försäkrade.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *