Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäs hamn den 12 aug.: herrar Eriksson med fru, Marlano, Selnvan, Drofle, Hazelius, Sandkvist med fru, Malmsjö med fru; Damstedt, Horgen, Engström med fru, Elm, Sätström med fru, Åkerblom, Wessman, Sjöstedt, Jespersson, Hejdenberg, Gustafsson, Lindkvist, Nilsson, Aspan, Hansson, Sjöhalm med familj, Fransson, Holmberg med fru, Nilsson, Stenström, Salomonsson, mr. Galsworthy, fruar Eriksson, Jönssan, Hejdenberg, Nyström, Fredriksson, Ek, fröknar Jacobsson, Svensson, Hedmark, Andersson, Karlsson, Allo, Nordström, Bergström, Nilsson, Andersson, Wallström, Strandberg, Gnedberg, Lesnäss, miss Sebary, Hearsey.

Med VISBY från Stock holm den 12 aug.: dir. de Jounge, Brockman, kapt. Nyström, Cramér, ing. Sundberg, herrar Wallér Kummel Gumeelius, Levendahl, Blom, Schröder, Ohmark, Samuelsson, Andersson, Alford, Beckman, Jacobsson, mr Truman, fruar Jakobsson, Harder, Larsson, Preyron, Dahlbäck, fröknar Sannuberg, Jansson, Karlsson, Dahlbäck, Udain, Sköld, Hagberg, Wessman, Wallin, Berin, Lind, miss Wipost, Dynint, Goldseden, Esperamntokongressen; herrar Andersson, Murray, Bugger, Inglei, Leyder, Hayten, Jung, Munck, Häll, Hub, Helen-Schrei, damer Beijir, Aafjis, Murray, Deitricksson, Strey, Beking, Pillar, Lundh, Persson, Nystedt, Unkraut, Hiolmss, Inglis, Green, Carber, Herzog, Geddrey, Molenaar, Weam, Marchol, Ladebzu, Bjirkner, Dawner, Chaundey, Asbee, Nilsson, Merrick, Kraay, Holmström, Renner, Häll A.B. F., 38 st.

Med GOTLAND från Stockholm den 13 aug.: red. Eriksson, dir Dejenberg, Aronsson, ing. Hodmer, herr Bergman, mr. Angell, fru Andersson, fröknar Utas, Hultquist, Bmigmark.

Med HANSA från Nynäshamn den 13 aug.: generalkonsul Fagræus, tandl. Löfgren, disp. Firrk, ing. Lowz, adv, Österberg, grosshandl. Bäckström, herrar Zimmerlund, Larsson, Allmayer, Warnier, Nilsson, Medberger, Bylund, Kjäller, Jansson, Svensson, Wadsten, Östling, Danielsson, Hökerberg, Nilsson, Olsson, Almnäs, Dahlén, mr. Moreus, fruar Wahlberg, Altmayer, Bylund, Östling, Danielsson. Nilsson, Björkman, mrs, Chareus, fröknar Österberg, Eriksson, Melin, Karlsson, Filman, Höje, Nilzen, Hökenberg, Stålnacke, Larsson, miss Bagwell.

Med Visby från Kalmar den 13 aug.: kapt. Edgardh, prof. Nilsson, kamminister Cedell, källarmäst. Wikström, herrar Lindström, Bodin, Berg, Jonsson, Karlström, Granström, von Scheidum, Appelquist, Sörensson, Jonsson, Braum, Hermansson, Wik, Thurnell, Jansson, Leucke, Hilding, Henriksson, Ansén, Pettersson, Kristofferssan, Nilsson, Johansson, Olsson, Tiblén, Lindström, Holmström, fruar Thomsson, Eriksson, Ringberg, Pettersson, Bergström, Henriksson, fröknar Engström, Rylanden, Kjölander, Jönsson, Olsson, Wikström, Rinthe, Svensson, Carlsson, Westberg, Högleldt, Ferg, Lindström, Winde, Andersson, fröknar Örnberg, Sörensen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *