Omläggning av yttertaket på Kräklingbo kyrka.

Byggnadsstyrelsen meddelar till pastorsämbetet i Kräklingbo församling, att styrelsen intet har att erinra mot, att yttertaket på kyrkan omtäckes med samma taktäckningsmaterial som det nuvarande, nämligen rött tegel. Emellertid bör riksantikvarien i god tid underrättas före arbetets igångsättande för att bli i tillfälle att under arbetets gång företaga konsthistoriska undersökningar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *