Landsbygden. Mästerby.

MÄSTERBY, 19 aug.
Ett dödsfall i barnförlamning. Förliden onsdag avled å epidemisjukhuset i Visby lantbrukaren Fridolf Pettersson, Sallmunds i Mästerby, efter endast några dagars sjukdom. Den avsomnade, som sedan flera år tillbaka innehaft och brukat fädernehemmet, var vid sitt frånfälle 42 år gammal. Allmänt intresserad och imitiativrik blev han tidigt anförtrodd kommunala uppdrag, av vilka han vid sin död innehade ett flertal. Med sin allvarliga religiösa läggning var han en aktiv medlem i socknens missionsförening, vilken hamn tillhört från ungdomen. Hans stilla och sympatiska personlighet skaffade honom många vänner, som jämte maka, dotter och broder stå sörjande vid båren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *