Kustflottan

fortsätter alltjämt sina övningar i våra farvatten. Utanför Gothemskusten anställdes i går eftermiddag mellan kl. 2 och 4 en ganska våldsam kanonad, när målanordningarna å Gothemshammar beskötos. Ett 100-tal skott lossades av Pansarskeppen Sverige och Gustaf V, de flesta med övningsprojektiler, men även ett par med full stridsladdning. Våra gotländska officerare och underafficerare, som embarkerade i Botvaldavik kl. 1 och fingo fälya med ut till sjös 4 å 6 km., på vilket avstånd från land skjutningen försiggick, funno sina iakttagelser synnerligen intressanta. Sedan de gått i land vid 4-tiden hade de också tillfälle att se På skjutresultatet vid de uppsatta målen, vilka föreföllo synnerligen goda. I Gothem hade man givetvis en ganska god förnimmelse av skjutningen och fönsterrutorna skaltrade, när de riktiga skotten Bingo.
Pansarskeppen fortsatte efter skjutningen till sjös söderut och lade sig söder om Östergarnsholm. I Slite har man haft besök av jagarne Ehrensköld, Nordensköld och Klas Uggla, vilka inkommo på redden på tisdagskvällen och åter skola avgå i dag. Detsamma år förhållandet med torpedkryssarne Psilander och Örnen, som under tiden legat i Fårösund.
Av de fartyg, som legat i Visby hamn, avgingo tre ubåtar i morse till sits. och de tre övriga på middagen. De återstående båtarna skulle avgå kl. 12 i dag, men ha fått kontraorder mod uppskov t. v.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *