Klintehamn.

3 juli.
Det kyrkliga pojklägret å Varvsholm
tager sin början nästkommande torsdag under diakonistyrelsens sekreterare Johan Nilssons ledning. För den idrottsliga delen av programmet avarar pastorsadjunkten Folke Thuresson, Klintehamn. För deltagande i lägerdagarna ha redan en hel del anmälningar ingått. Fiollårets pojkläger var besökt av 25 deltagare. I år väntas antalet anmälningar komma att överstiga fiolårets. För deltagarnas uppbyggelse, trevnad och välbefinnande är väl särit. Utom studlium, föreläsningar och föredrag förekomma flera fria och nyttiga idrottsövningar m. m. Avslutningshögtiden hålles på söndagen den 12 med högmässa i kyrkan och friluftsmöte å Varvsholm kl. 4 e. m.
Nya anmälningar mottagas av kyrkoherde Sjöberg, Klinte.

Rysslandsmissionär Vilh. Sarwe
höll i missionskyrkan härstädes i afton kl. 8 ett medryckande föredrar över ämnet: Några bilder ur missionens historia. Särskilt skildrades förhållindena i Ryssland under tiden för världskriget och Röda Korsets verksamhet bland krigsfångarna i koncentrationslägren. Under talarens 55-åriga verksamhet bland Rysshands folk hade nästan hela det ryska riket genomrests, Missionär Sarwe föredrog även en sing med såväl rysk text sam musik. Mycket folk var samlat. I kollekt uppbars 15 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *