Idrott och sport.

Inför landskampen mot Blekinge.
En stor idrottsdag om söndag.

Om söndag äger som förut nämts den stora landskapsmatchen i allmän idrott rum mellan Gotland och Blekinge, och då det var fem år sedan förra mötet mellan de båda landskapen, torde striden emotses med stora förväntningar, varvid vi givetvis hoppas på en gotländsk seger, även om blekingarna denna gång energiskt gått in för att visa gutarna lejonklon. De — blekingarna — ha också sådana respektingivande representanter som Fernström och Fastrup m. fl, med vilka de våra få ett styvt arbete. Kl. halv 2 börjar den stora striden på vår Gutavll. Överledare blir hr O. H. Jacobsson, överdomare hr W. Pettersson, Blekinges sekr., huvudsekr. hr B. Gellborn, ledare för löpningar, hopp och kast resp. hrr A. Sandström, A. Johansson och J. O. Johansson, varjämte en stab av övriga funktionärer äro rekryterade. Av allt att döma tycks anordningarna vara de allra bästa, varvid bl.a. med tacksamhet noteras en särskild presstjänst, så att pressmännen veta, till vilken de skola vända sig för att få sina notationer kontrollerade, då så är nödvändigt. Program, där samtliga tävlande äro upptagna, tillhafdahållas även. Tävlingsdräkten för der våra är vit tröja och röda byxor.
De som skola representera våra färger samt Blekinges äro som följer:

100 m.: Gust. Fransson, Gute, Erik Fransson, Gute; reserv: S. Carlsson, I. 18. Blekinge: Ternström, Johansson.

800 m.: M. Fohlin, I. F., A. Mörrby Slite, reserv: I. Söderberg, V. I. F. Blekinge: Gunnar Svensson, Gösta Svensson.

5.000 m.: E. Pettersson, Bro, S. Boberg, Vestkinde; reserv: H. Gardell, Bro. Blekinge: Andreasson, Stenmalm.

Längdhopp: Erik Fransson, Gute. Hans Persson, .V. I. F.; reserv: K. H.
Engström, Slite. Blekinge: Ternström, Fastrup.

Höjdhopp: Hans Persson, V. I. F., Olle Isaeus, Gute; reserv: K. H. Engström, Slite. Blekinge: Carli, Fastrup.

Stavhopp: K. S. Wickman, Gute, Olle Isaeus, Gute; reserv: Henry Pettersson, Bro. Blekinge: Stensson, Andersson.

Kula: N. J. Dannborg, Gute, Gust. Hellström, V. I. F.; reserv: H. Pettersson, Bro. Blekinge: Fastrup, Comstedt.

Diskus: O. Häglund, V. I. F., N. J. Dannborg, Gute; reserv: H. Pettersson, Bro. Blekinge: Fastrup, Olsson.

Spjut: A. Claesson, I. 18, C. Svensson, Roma; reserv: K. S. Wickman, Gute.
Blekinge: Berg, Olsson.

Stafett 1,000 m. (110+200+300+400): 8. Carlsson, I. 18, E. Fransson, Gute, G. Fransson, Gute, H. Persson, V. I. F.; reserver: T. Lundin, Slite, Wenell, I. 18, G. Karlsson, I. 18, H: Nordin, Slite. Blekinge: Johansson, Ternström, Gösta Svensson, Gunnar Svensson.

D. M. på cykel
äger rum om lördag och söndag för juniorer och seniorer. På lördagen går starten för 10 km. från Skarphöll, Endreväg, kl. 7 e. m. och på söndagen tävla juniorerna på 50 km. och seniorerna på, 100 km., varvid starten går från vägkorsningen vid Snäckgärdsvägen-Broväg kl. 8 f. m. Endast licenserade cyklar äga rätt deltaga. Anmälningerna sändas till Carl Johansson, Monarks filial, senast lördagen den 11 kl. 12 midd. Efteranmälningar komma icke att godkännas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *