Hastigt dödsfall.

Under utförande av sitt arbete vid Visby cementfabrik avled vid 12-tiden på lördagen förrådsförvaltaren O. F. Frejd härstädes. Döden för orsakades av hjärtförlamning. Den avlidne, gom var skåning till börden, kom i unga år till Gotland och fick här anställning vid artillerikårens musikkår. Vid cementfabriken var han anställd sedan 1906. Vid sidan av sitt yrkesarbete, som han skötta med nit och omtänksamhet, ägnade sig F. med intresse åt föreningsarbete. Tidigare var han sålunda en flitig utövare av sång och musik inom Arbetareföreningens manskör och Musikaliska sällskapet, och han var till sin död en verksam medlem av såväl Arbetsledareförbundets lokalavdelning här som av I. O. G. T.
Närmast sörjes den så hastigt bortryckte av maka och son. Han var 57 år gammal.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *