Härmed kungöres,

att handlanden John Erik Jakobsson hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran med en personautomobil, därvid såsom stationsort föreslagits Stenkyrka socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 28 augusti 1934; och ge trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 20 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *