Från Visby horisont.

Visby mjölkbar,
en ny institution i staden, har i dag på middagen slagit upp sina portar för allmänheten. Den är belägen å S:t Hansgatan, i samma hus som kemiska stationen, vilket ju tyder på att mejeriet har klara papper, och densamma förestås av fru Dagmar Borentz.
Den servering av mjölk, grädde, smörgåsar, ägg och lättare varmrätter, som går under namnet mjölkbar, är en på fastlandet ganska vanlig företeelse numera. Att döma av de erfarenheter man har på andra håll, synas också dessa slags matserveringar vara något som allmänheten senterar — vi hörde talas om en sådan institution i Stockholm, som har halvannat tusental kunder pr dag — och blir framtiden lik premiärdagen för Visby mjölkbar, torde det hela gå bra i lås —där voro nämligen. kunder redan innan affären öppnats för allmänheten, och när detta skedde strax efter kl, 12, började publiken stega in.
Det är Gotlands andelsmejeriförening, som låtit inreda denna mjölkbar, där främst mejeriprodukter, men också maträtter av dylika serveras. Lokalen är hållen i blekgul färg och inredd efter ritningar av arkitekt Carl Norberg härstädes. Byggnadsarbetet har utförts av firman Olin & Larsson, målningsarbetet av målaremästare Einar Lundgren, gas-, vatten- och värmeinstallationen jämte köksinredningen av Gasverket, den elektriska installationen av firman Valtr. Hedströms eftr., medan firman Gustaf Lötqvist stått för möbleringen.
Kl. 11 på middagen voro mejeriets styrelse, representanter för hushållningssällskapet och pressen m. fl. inbjudna till premiärlunch, som befanns förträfflig. För de många turister, som vilja i all enkelhet intaga en smörgås, ett ägg och ett glas mjölk, en kopp te eller chokolad — kaffe serveras däremot icke — torde stället komma väl till pass, men under skoltid blir säkert mjölkbaren en välbesökt uppehållsplats under rasterna. Föräldrarana skola säkert sätta värde på »uppfinningen», där barnen kunna få en kopp varm mjölk till frukostsmörgåsarna. Och så är det ju så nyttigt för lantbruket att man äter mycket ost och dricker mycket mjölk.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *