Den svenska filmsegern i Wien.

Medaljen för »En stilla flirt».
Som förut meddelats deltog Svensk Filmindustri i Internationella filmpristävlingen i Wien med Gustaf Molanderfilmen »En stilla flirt» (Eine leise Liebelei) som av juryn tillerkänts utställningens första pris, »Die Goldéne Kamera». Andra och tredje pris, silver och brons tilldelades resp. en fransk och en österrikisk- film och ett av handelsministern överlämnat hederspris erhöll en amerikansk film.
Svensk Filmindustri har nu mottagit utmärkelsen, bestående dels av ett diplom, dels av medalien »Den gyllene kameran» med inskriptionen »Internationaler Tonfilm-Wettbewerb Wien 1934 Erster Preis».

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1934
N:r 183.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *