Den gotländska flygtrafiken

är föremål för ett utförligt omnämnande i gårdagens N. D. A. Av det faktum, att kapten Florman kom hit med »Södermanland» igår, har tidningen föranletts till en lång artikel med porträtt och braskande rubriker. Innehållet i övrigt befinnegs emellertid vara ett uppkok dels på Sv. D:s intervjuer med landshövding Rodhe och konsul Ekman och dels på Ångbåtsbolagets kända inlaga till luftfartssakkunniga.
Efter vad vi inhämtat utgör kapten Flormans besök ett led i de undersökningar och förhandlingar, som Ångbåtsbolaget förehaft en längre tid rörande Gotlands luftfartsförbindelser. Som bekant har den flygfart, som försiggått under årets och fjolårets högsägong, tillkommit och bedrivits i samförstånd mellan Aerotransport och Ångbåtsbolaget. Att cheferna för dessa bolag konferera är därför ingenting nytt eller uppseendeväckande.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *