Blizzards uppvisning på Snäckgärdsbaden

äger rum om onsdag, då det berömda dansparet ger en stor representation av olika slags danser. För alla Terpsichores vänner blir detta ett lämligt tillfälle att få se verkligt förnämlig danskonst av lika förnämliga konstnärer. vilka la en rik ooh omväxlande repertoar. I afton lad om tisdag afton, då det som bekant är obligatoriska danskvällar, komma de två Blizzard att ä en paus uppträda I ett par smärre dansintermezzon.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *