Arbetslösheten i Visby minskar alltjämt.

Nu föreliggande rapport över arbetslösheten i Visby för juli månad utvisar nämligen, att antalet hjälpsökande arbetsläsa minskats med 16 från 75 vid månadens början till 59 vid dess slut. Av dessa vore 2 försörj- ningspliktiaa och 4 icke försörjnings pliktiga sysselsatta vid statism reservarbeten samt 10 icke försörjningspliktiga vid statskommunala reservarbeten.
— Lummelundsvägen. Antalet anmälda arbetslösa på grund av att staden upphört med de av den bedrivna statskommunala reservarbeten utgorde 39 försörjningspliktiga och 4 icke försöriningspliktitta. För 21 av dessa ha beretts arbete t äppna marknaden, varjämte 10 arbetare kunna erhålla sysselsättning vid Lummelundsvägen.
Hellvi sockens arbetslöshetskommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att endast en arbetslös var anmäld vid senaste månadasskiftet mot 9 vid föregående månads skiftet. Hörsne med Bara socken hade resp. 2 och 7 samt Rute socken resp. 5 och 13.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *