Visborgs slottsruin blir beredskapsarbete?

Drätselkammaren har med anledning av cirkulärskrivelse från de tillsatta sakkunnige och en framställning från riksantikvarien beslutat hemställning att utgrävning av Visborgs slottsruin måtte verkställas såsom beredskapsarbete. Utgrävningen beräknas draga en kostnad av 36,000 kr., vartill kommer 10,000 kr. för anbringande av murpelare för stöd av bristfälliga murpartier.
Som beredskapsarbeten kunna ifrågakomma arbeten, som måste anses gagneliga och angelägna, men ligga utanför de ordinarie arbetenas ram. Riksdagen har som bekant beviljat anslag för utförande på statens bekostnad av dylika arbeten för arbetslöshetens lindrande.

Gotlands Allehanda
Tisdag den 8 november 1932
N:r 260

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *