Sjökapten Georg Ekström död.

I sitt hem härstädes avled vid 4-tiden i morse sjökapten Georg Ekström i den höga åldern av över 87-år. Under ett par år har han varit bunden vid sjukbädden, och för någon månad sedan drabbades han av sorgen, att hans maka helt hastigt avled. Detta hårda slag torde ha påskyndat hans egen bortgång, och han har nu också fått följa sin maka i graven.
Georg Ekström var vid sitt frånfälle Skeppargillets nestor. Själv var han av sjömanssläkt, såväl fadern Mårten Ekström som farbrodern Georg Ekström voro kända visbyskeppare, som farit vida omkring på haven. Han genomgick också Visby navigationsskola, där han också sedermera emellanåt tjänstgjorde som lärare och föreståndare. Ett av hans första befäl var på konsul Stenbergs skonare Hyon, varefter han övertog chefskapet på barkskeppet Eugenie, tillhörigt Visby rederiaktiebolag, med vilket han företog åtskilliga långfärder. Sedermera fick han emellertid anställning i Stockholms rederiaktiebolag S:t Erik, där han först tiänstgiorde som styrman på ång. Rex. Denna post utbyttes mot posten som befälhavare på ång. Atalanta och sedermera på ång. Rex. För rederiets räkning övervakade han också i England byggandet först av ång. Ludvig Peyron och därefter av ång. Luna och han fick olika tidsperioder föra dessa fartyg.
För ett 20-tal år sedan lämnade den beprövade och mångbetrodde sjömannen havet och slog sig till ro här hemma i Visby, där hans familj också under tiden varit bosatt. Här var han en aktad ledamot av Skeppargillet, inom vilket han i många år tiänstgiorde som direktionens ordförande. Han brukade också under en lång följd av år sitta i rådhusrätten som sakkunnig ledamot vid sjöförklaringar. Under den senare tiden har årens mångfald alltmera kommit honom att hålla sig i stillhet.
Närmast sörjes den bortgångne sjömansveteranen av en dotter, gift med kapten Rydén i Falun, samt barnbarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 oktober 1932
N:r 249

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *