Sällskapet U. D.

firade på lördagskvällen sin högtidsdag under sedvanliga och angenäma former. Ett 80-tal personer härvoro vid middagen, som hölls i Stadshotellets festvåning. De hälsades med ett anförande av konsul Sven Lundberg, varefter högtidstalet hölls av sällskapets ordförande, fru Elisabeth Ihre, medan civilingenjör Gunnar Lyttkens höll talet för damerna. Å gästernas vägnar tackade borgmästare Torpadie för maten i ett spirituellt anförande.
Efter middagen utförde fru Anna Lagergren-Norström några sångnummer och programmet fortsattes därefter med en teaterpjäs »Farbror Samuel», i vilken åtta personer ur sällskapet uppträdde. Pjäsen gjorde stor lycka och mottogs med livligt bifall. Sedan blev det dans och bridge och vid 12-slaget kom en en överraskning, i det att ett danspar, fröken Lenning och notarie Öberg, uppträdde i en modärn dans, som väckte stormande bifall och måste tagas da capo. Kl. 1 avslutades därefter festen, som varit alltigenom synnerligen vällyckad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *