Runstenarna stå bra vid kyrkogårdsmuren!

Pastorsämbetet i Stenkumla församling har till riksantikvarien ingivit en skrivelse med anledning av ifrågasatt inflyttning i tornrummet till kyrkan av de nu på kyrkogården befintliga runstenarna. Pastorsämbetet meddelar, att runstenarna hade redan innan riksantikvariens brev anlänt, på församlingens bekostnad uppställts i skyddat läge vid kyrkogårdsmuren. Nu är församlingen i ekonomiskt avseende så hårt belastad, att någon ny utgift — även den minsta — icke kan komma ifråga. Pastorsämbetet tillägger, att »säkerligen äro stenarna placerade på ett bättre sätt än många andra av Gotlands runstenar»: (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *