Rättegångssaker.

Södra häradsrätten
(Hösttingets tredie sammanträde.)
Utslag:

Målet mot fjärdingsmannen,
som stod tilltalad för förskingring, blev ånyo uppskjutet för ytterligare utredning och förekommer därför vid januaritinget.

Dom i blockadmålet i Klintehamn.
Målet mot fackföreningsfunktionärerna i byggnadsträarbetareförbundets avdelning i Klintehamn, varvid dessa åtalats av tio personer, som av fackföreningen betecknats som blockadbrytare, avdömdes i dag av rätten. De tilltalade Edv. Nilsson och Alb. Broberg fingo böta vardera 100 kr. samt dömdes att solidariskt utge skadestånd till envar av de 10 kärandena med 100 kr. och att betala kärandenas rättegångskostnader med 250 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 oktober 1932
N:r 247

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *