Oväder.

I går blåste det upp även över våra bygder, och blåsten tilltog frampå eftermiddagen, då vid fyratiden vindstyrkan här uppskattades till 11 Beaufort d. v. s. mellan 24-30 sek.-meter. Vid sistnämda tidpunkt kom också en häftig snöby, som emellertid här i Visby gick fort över. Stormen, som i vår stad demma gång icke tycks ha åstadkommit mer än normal tegelpanns- och kvistknäckningsförödelse, fick emellertid i den nämda snöbyn så pass hjälp, att några träd fälldes på knaftledningen mellan Slite och Källunge, varför det blev avbrott från Slita och hela södra Gotland, inklusive Visby. Avbrottet kom kl. 4:40, men vid Visbyverket hade man varit nog förutseende att redan förut sätta i gång hela verket, och det blev därför vid Slitas bortfallande endast några minuters spänningsfall i staden, Bonn därefter hade ljus som vanligt. I rayonen utanför staden blev man emellertid utan ström. I trakten av Skansporten blev det också ett par tillfälliga avbrott som emellertid berodde på att säkringar gått när trådarna blåst ihop och kortslutning uppstått. Detta fel blev snart hjälpt.
Kraftverket utsände omedelbart folk får att spåra upp felet, som påträffades hellan Slita och Källunge vid 10-tiden i går afton. Reparationsarbetet sattes i gång, odh Vid 4-tiden i morse var ledningen klar och sattes någon halvtimme senare åter under spänning. Strömleverensen komsedan efterhand i gång på hela södra delen av ön, men till Hemse uppstod senare åter !avbrott, vartill orsaken emellertid Låg på södra Gotland. På norra linjerna hade Sliteverket endast ett mindre och snart avhjälpt fel.
Några olyckshändelser på grund av ovädret ha dess bättre icke avhörts. Gårdagens postbåt härifrån ångaren Visby uppsköt avresan några timmar och avgick kl. 12, sedan blåsten något avtagit. Ångaren framkom till Nynäshamn kl. 9 i morse.
Dagens postbåt hit, ångaren Hansa, kam hit vid 1/2 7-tiden i morse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *