Nya intressanta fynd i Bulverket i Tingstäde träsk

ha i höst gjorts under major Zetterlings arbete med det gamla byggnadsverkets utforskande. Sålunda har man bland annat fått upp en ganska väl bevarad dörr, karmar eller som de egentligen heta »gåtar» till densamma samt de stockar, som varit infällda i karmarna. Det torde vara svårt om ens möjligt att någonstädes påträffa så väl bevarade rester efter trähus från vikingatid eller ännu äldre tid, vilka ge vid handen så intressanta tekniska detaljer om forna tiders träbyggnader som just dessa fynd från Bulverket i Tingstäde träsk. Träbyggnader på andra håll äro i regel för länge sedan uppbrändas eller på annat sätt förstörda, Major Zetterling väntar att under vinterns lopp kunna komma med ytterligare intressanta fynd från träskets botten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *