Lönetvisten i Fårösunds norra gatt.

Enligt vad vi dag erfarit —det har dock varit omöjligt att komma i förbindelse med vederbörande pr telefon — väntas i dag ett avgörande i lönetvisten vid vattenfallsstyrelsens arbeten i Fårösunds norra gatt. Som förut nämts, gäller tvisten en begäran om löneförhöjning från en arbetsgrupp på c:a 12 grovarbetare, och enligt förljudande ha dessa krävt likställighet i löneavseende med övriga arbetare, som dock ha mera specialarbete.
En likställighet i lönehänseende mellan så olika arbetaregrupper måste ju medföra ganska vittgående konsekvenser för vattenfallsstyrelsens arbeten även på, andra håll, varför det är ganska förklarligt, era arbetsledningen ställt sig tveksam till frågan. Den torde därför nu ha framlagt ett ultimatum för den nämda arbetaregruppen.
Något besked har som sagt icke i dag kunnat erhållas från arbetsledningen, med vilken vi icke kommit i förbindelse. Emellertid torde man kunna förutsätta, att därest de i löneaktionen invecklade arbetarna, som alla äro syndikalistiskt organiserade, få avslag nå sin anhållan om högre lön, förklara de streik och arbetsplatsen blockeras. I dylikt fall kommer säkerligen vattenfallsstyrelsen att avsluta arbetena för året där ute, och Fårösunds norra gatts fördjupning får anstå ytterligare ett eller flera år.
Det är ett glänsande bevis på somligas begrepp om anständighet och sinne för realiteter, när man i tider som dessa icke drager sig för att beröva ytterligare uppemot 40 man, som nu ha arbete i norra gattet, den förtjänst, som ännu kan erhållas i höst, och kasta ut dem bland de 300 arbetslösa, som redan gå utan arbete på norra Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 september 1932
N:r 247

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *