Lärares taxeringsförordnande.

K. m:t har medgivit, att avlöningsförmånerna för folkskolläraren A. D. Gardell i Ala under dennes tjänstledighet för fullgärande av uppdrag som ordförande i beredningsnämd vid årets fastighetstaxering må beräknas efter samma grunder, som då lärare åtnjuter tjänstledighet för sjukdom, samt att statsbidrag för vikaries avlöning måtte få utgå i enlighet härmed. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *