Landsbygden. Västkinde.

VÄSTKINDE 7 nov.
Offentlig fest hade Västkinde S.L. U.-avdelning anordnat i folkskolan i lördags kväll. Sedan »Vårt land» unisont sjungits, framträdde föreningens ordförande, J. L. Forslund och hälsade alla hjärtligt välkomna, därvid vände han sig särskilt till kvällens föredragshållare hr Hederstedt från SProga Därpå följde musik av tre fiolspelemän. varefter talarestolun beträddes av ombudsman Hederstedt, som i ett timslångt föredrag klargjorde S.L. U:s mål och strävanden.
Efter föredragel bjöds på kaffe och musik, och därefter, började en paketauktion med hr Anshelm Österberg som auktians förrättare. Inropen gjordes med fart och livlighet och lämnade en tämligen god behållning i kassan. Till slut uppförde några av tföreningsmedlemmarna en teaterpjäs. »Skilsmässan», vilken mottogs av publiken med smattrande applåder. Till fostån hade infunnit sig»cirka 150 personer.
Gustaf II Adolfs minne firades här i kväll med aftonsång i kyrkan, där yekoherds Widegren predikade. Från läktaren sjöng Vestkinde sångföreng under fru Bendelins ledning Låt dina portar upp, med fl. sånger och folkskollärare Lithberg utförde en solosång. Efter predikan upptogs kollekt till förmån för Västkinde orgelfond.

Gotlands Allehanda
Onsdag den 9 november 1932
N:r 261

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *